Kiselootporna fug masa

Q: Potrebna mi je kiselootporna fug masa za pločice širine fuge 5 mm.

A: Potreban Vam je Izolit KIT E M, trokomponentni epoksidni kit izuzetne čvrstoće i kiselootpornosti za lepljenje i fugovanje kiselootpornih keramičkih pločica. Najčešće se upotrebljava u objektima prehrambene industrije, jer ispunjava zahteve HACCP standarda. Prilikom ugradnje nema štetnih isparenja, potpuno je ekološki proizvod. Vodonepropustan je do pritiska vode od 7 bara. Otporan je na dejstvo krvi, jogurta, piva, jestivog ulja, masti životinjskog porekla, šećera, mleka, voćnog soka, deterdženta.
Radna temperatura podloge i okoline treba da bude od 10-250C. Materijal se priprema mešanjem komponenti u naznačenom težinskom odnosu. Ugrađuje se na isključivo suvu (do 4% vlažnosti), čvrstu, čistu i odmašćenu podlogu. U zavisnosti od debljine fuga Izolit KIT E proizvodi se u tri granulacije (S, M i L).
Potrošnja kita prilikom lepljenja keramike iznosi oko 4-5 kg/m2 , a kod fugovanja zavisi od širine fuga i dimenzija pločica, cca 0,3-1,0 kg/m2.