Krpljenje pukotina na betonskoj žardinjeri

Q: Kojim materijalom mogu najjednostavnije da saniram pukotine na betonskoj saksiji, tj. žardinjeri za cveće?!

 

A: Posto je utvrđeno da u betonskoj žardinjeri postoje površinske pukotine i naprsline koje propuštaju vodu, za sanaciju možemo preporučiti dvokomponentni polimerni mikroarmirani kit Izolit KIT FIBER. Materijal se dobija mešanjem praškaste i tečne komponente, u naznačenom odnosu. Nanosi se na prethodno očisćenu i navlaženu površinu. Pukotine se proširuju do dubine 1 cm i širine 1 cm, taj postupak je najbolje odraditi brusilicom sa dijamantskom pločom i nakon toga se šlicevi otpraše i blago navlaže, zatim se popunjavaju kitom.

Pre popunjavanja kitom, pukotine se premazuju Izolit PRAJMER GP prajmerom radi poboljšanja athezije (prijanjanja).

Potrebna količina materijala:

Izolit KIT FIBER po 1m’ – cca 0,30 kg

Izolit PRAJMER GP po 1m’ – cca 0,05 kg.