Krunjenje staze

Q: Imam u dvorištu izbetoniranu stazu koja se na jednom delu kruni. Potrebno mi je neko sredstvo kojim bih mogao da zaustavim krunjenje.

A: Materijal koji bi stabilizovao betonsku podlogu je Izolit IMPREGNIR. Jednokomponentni materijal u obliku tečnosti, spreman za ugradnju, namenjen za negu i zaštitu betona, cementnih košuljica i industrijskih podova. Sprečava pojavu mikro-pukotina, povećava trajnost i fizičko-hemijsku otpornost betona.
Podloga mora biti očišćenja čeličnom četkom, bez masnoća. Materijal promešamo pre upotrebe i nanosimo na podlogu četkom i on potpuno penetrira u podlogu tako da ne ostavlja nikakav vidljiv efekat.
Poželjna temperatura okoline za ugradnju materijala je 10 do 250C.
Potrošnja Izolit IMPREGNIRa je 0,15 – 0,20 kg/m2.
Nakon nanošenja Izolit IMPREGNIR-a na postojecu podlogu, potrebno je minimum dva dana da prođe da bi mogla da se radi neka dalja obrada.