Sanacija Izolit PENETRAT-a

Q: Uradio sam hidroizolaciju podruma sa Izolit PENETRATOM, pokazao se kao vrlo pouzdan, jer sam izolovao oko 100 m2, jedino se javio problem na jednom mestu gde je procurila voda. Zašto se to dogodilo i kako da rešim taj problem?

 

A: Ovaj problem može da nastane, ako je beton na tom mestu imao neku malu pukotinu ili je na tom mestu došlo do segragacije betona, pa je bila šupljina u betonu ili je naišla voda na to mesto dok se PENETRAT nije vezao. Pozitivna stvar kod upotrebe Izolit PENETRAT-a je taj da ne dolazi do podlivanja vode i da se curenje pokazije tačno na mestu gde je pukotina. To mesto koje je ostećeno mora da se sanira tako što se pomoću hilti bušilice izbuši to mesto, zatim se iščisti i zatim se popunjava sa Izolit PENETRAT HOLFIX-om. To je praškasti materijal koji se meša sa vodom, veoma brzo vezuje za nekoliko minuta i pravi se u manjim šaržama od svega nekoliko kilograma cca 3-5 kg. Ostavi se tako do sutra dan da se vidi da li ima možda novih pojava vode i onda se premazuje sa Izolit PENETRAT-om u tri sloja, standardnim načinom.

Izolit PENETRAT HOLFIX – 2-2,5 kg po metru dužnom, za poprečni presek slica 3x3cm

Izolit PENETRAT – 2,5 – 3,0 kg/m2, za tri sloja premaza.