Nivelisanje ekspandirajućim materijalom

Q: Prilikom postavke mašine u postrojenju došlo je do pojave razlike između nivoa poda i postolja mašine. Potreban nam je neki materijal kojim bi mogli da popunimo taj međuprostor- zazor.

 

A: Potreban materijal je Izolit EXPANDER. To je samorazlivajuća masa u prahu koja se umešana vodom koristi za podlivanje mašina, konstrukcija i sl. na mestima nepristupačnim za normalno nivelisanje. Materijal sadrži aditive za razlivanje i ekspandiranje i prilikom ekspandiranja ne dolazi do oslobađanja vode tako da nema opasnosti od korozije. Poseduje veliku pritisnu i savojnu čvrstoću.

Prah se meša sa vodom u težinskom odnosu 5,9:1 mikserom na malom broju obrtaja do homogenizacije mase. Umešavamo ga 5 minuta i ostavimo da odstoji 10 minuta, a zatim ponovo promešamo. Ako ne ugradimo odmah celu količinu, povremeno ćemo promešati masu.

Na čistu, odmašćenu podlogu pristupamo podlivanju mase. Materijal nanosimo u sloju debljine od 1 – 4 cm. Sledećih 24 časa materijal ne sme da bude izložen promaji i direktnom uticaju sunca.

Potrošnja materijala je 2,3 kg/dm3.