Sanacije stare suterenske prostorije

Q: Obraćam Vam se da mi savetima pomognete u sanaciji vlage u suterenu u kući sagrađenoj od kamena (60-tih godina), debljina zidova 50 cm, pregradni zidovi su od cigle, debljine 30 cm. Kuća je ukopana u zemlju 20 cm. Kamen je vezivan običnim malterom. Parket u prostoirji je propao, a propao je i deo betona na strani do prozora. Zbog toga je beton uklonjen i zidovi očišćeni od maltera, ali je ostao jedan mali deo urađen veoma jakim cementnim malterom. Možete li da mi pomognete u sledećem:
1. Potrebno je da se postavi nova betonska ploča, koja ne bi trebalo da propušta vlagu. Koji materijali se stavljaju u beton?
2. Čime popuniti rupe između kamenova pri dnu i u uglovima zidova, koje se vide na slici koje su prilično velike i duboke?
3. Da li je neophodno da se ukloni cementni malter sa kamenog zida?
4. Da li je dovoljna visina skinutog maltera (malter je skinut do visine zdravog maltera)?
5. Čime izmalterisati izolovane zidove, ako je to cementni malter, kako se on spravlja da ne propušta vlagu.
6. Da li je neophodno da se buše rupe u zidu od cigala radi presecanja kapilarne vlage, jer su cigle veoma krte.
7. Da li je neophodno da se uradi drenaža oko kuće, pored predložene hidroizolacije.

A: Postupak sanacije bi bio sledeci :

1.Izrada podne armirano – betonske ploče: Aditiv ili hemijski dodatak za izradu vodonepropusnog betona je materijal Izolit 3 AQUABOUND SP, tečni dodatak koji pored vodonepropusnosti betonu daje i veću homogenost, obradljivost, povećava krajnje čvrstoće ugrađenog betona do 30%, takođe smanjuje vodocementni faktor na 0,38-0,40. Najčešće se koristi za izgradnju temelja, kao i objekata koji su pod zemljom ili objekata gde je povišen nivo podzemnih voda …
Materijal se priprema tako što se rastvara sa vodom, cca 1,5% aditiva na količinu cementa koji se koristi za spravljanje betona. Agregat koji se koristi za spravljanje betona mora biti apsolutno čist i odgovarajuće – srazmerne granulacije, takođe cement mora biti svež, nezgrudvan i što veće marke.
Spravljanje betona sa aditivom se vrši tako što se u mesalicu, ukoliko je u pitanju ručno spravljanje betona, pored cementa i šljunka dodaje rastvor aditiva i vode, koji je prethodno pripremljen u nekom sudu ili buretu. Ukoliko je u pitanju spravljanje betona u auto-mikserima, potrebno je naglasiti da se u mikser sipa po cca 10 litara vode manje po kubiku betona, jer se nakon prispeća auto-miksera na gradilište dodaje prethodno pripremljen aditiv, pristupa dodatnom mešanju smese nekih 15-ak minuta i tek se onda beton izliva iz miksera … Preporuka je da beton bude armiran, minimalne debljine 10 cm i ukoliko uslovi dozvoljavaju da bude nabijen – upotreba vibro igle. Nova betoska ploča se ankerima spaja za zid (ankeri na svakih 25 cm, u zid se postaljaju u dubini 15-20 cm, u podu 40-50 cm).
Potrošnja materija Izolit 3 AQUABOUND SP-a je 1,5% na količinu cementa koji se koristi za spravljanje betona.

2. Za sanaciju rupa i oštećenja u dnu i uglovima zidova preporučujemo hidroizolacioni materijal Izolit PENETRAT HOLFIX, prah koji se meša sa vodom do gustine maltera pogodnog za nanošenje špahtlom – koji se nanosi u rupe i uglove zidova koji su prethodno očišćeni i odprašeni, blago navlaženi. Izolit PENETRAT HOLFIX zahvaljujući dodatku penetrata aktivni sastojci prodiru u pore materijala/zidova i onemogućavaju dalji prodor vlage i vode. Očvrsli materijal poseduje i visoke čvrstoće i predstavlja veoma čvrst hidroizolacini sloj. Kada se materijal Izolit PENETRAT HOLFIX u potpunosti osuši, tj. očvrsne, premazuje se hidroizolacionim premazom.
Potrošnja materijala Izolit PENETRAT HOLFIX je cca 1,5 – 2,0 kg/m’.

Za hidroizolacioni premaz preporučujemo Vam Izolit PENETRAT koji se nanosi u tri premaza, materijal je u prahu, razređuje se vodom u odnosu 1:3. Kada se smeša homogenizuje, vrši se premazivanje četkom na vlažnu podlogu. Takođe potrebno je opeku kojom su zidovi izidani pripremiti – tako što ćemo fuge između opeka izdersovati sa čistim cementnim malterom ili građevinskim lepkom, do ravni sa opekom. Premazivanjem zidova i poda materijalom Izolit PENETRAT, postiže se da materijal penetrira u podlogu i sprečava negativni pritisak podzemne vode. Na već pripremljenu podlogu nanosimo prvi premaz, nakon 12 sati nanosimo drugi premaz i posle 12 sati treći. Svaki, od ova tri premaza, se nanosi isključivo na prethodno ovlaženu površinu. Kada se materijal nanese mora da se vrši vlaženje da ne bi došlo do pregorevanja (ovo moze da se postigne prskalicama). Na podu potrebno je odraditi neki sloj koji će štititi sam hidroizolacioni materijal od habanja ili eventualnih mehaničkih oštećenja. Što se tiče zidova, nakon nanesene hidroizolacije moguća je bilo koja dalja završna obrada zidova – malterisanje, gletovanje, krečenje……
Potrošnja materijala Izolit PENETRAT je cca 3,0 kg/m2.

3. Cementni malter nije neophodno obijati sa zidova, ukoliko je on dobar, zdrav – nije se odvojio od podloge na koju je nanesen. Potrebno je skinuti sa njega samo onaj deo koji je nanesen preko cementnog maltera – glet i poludisperziju, ovo je neophodno kako bi sanacija bila uspešna.

4.U dosadašnjoj praksi pokazalo se kao preporučljivo da se malter obija nekih 30-40 cm iznad najviše kote do koje se vlaga popela, u Vašem slučaju to bi bila preporučena visina od 30-40 cm iznad kote terena.

5. Nakon izvršene sanacije sa kombinacijom Izolit PENETRAT-a HOLFIX (sanacija rupa i uglova) i Izolit PENETRAT-a (hidroizolacioni premaz) malterisanje možete odraditi i sa klasičnim produžnim malterom.

6.Sanacija dela zida od cigle bi bio sledeći:
Pojašnjenje skice:
– Obijanje maltera sa vlažnih zidova, sve do visine 40-50 cm iznad najvišeg nivoa vlage ili 40-50 cm iznad nivoa terena. Ostaci maltera se čiste čelicnom četkom.
– Malter se uklanja i između fuga do dubine 2 cm i nakon toga popunjava cementnim malterom.
– Očišćeni zid se dobro nakvasi i premazuje u tri sloja Izolit PENETRAT premazom (ugradnja i negovanje prema uputstvu)
– Nakon 7 dana od premazivanja trećeg sloja, može se pristupiti radovima na prekidu kapilarne vlage. 15-20 cm iznad nivoa kote terena zid se ubušava u dva reda. Razmak između redova je 15 cm, kao i razmak između rupa (drugi red je smaknut u odnosu na prvi – rupe se buše cik-cak, shodno uputstvu za ugradnju Izolit 5 HIDROFOB materijala). Prečnik burgije za bušenje rupa je 22-25 mm. U formirane rupe naliva se Izolit 5 HIDROFOB, više puta, do potpunog zasićenja zida. Nakon 30 dana, rupe se zatvaraju cementnim mlekom i zid se moze omalterisati klasičnim krečnim malterom. Kapilarna vlaga je zaustavljena.
– Na spoju poda i zida se formira šlic veličine 2x2cm koji se popunjava Izolit KIT FIBER-om. Uloga je da predupredi nastajanje naprslina na spoju poda i zida i ujedno se sa njim formira holker preko koga će biti ugrađena podna hidrizolacija.
Potrošnja materijala Izolit 5 HIDROFOB je 4-10 kg po metru dužnom, u zavisnosti od debljinje zida. (npr. 4-5kg/m’ za zid debljinje 25 cm)

7.Drenaža bi svakako bila poželjna da se odradi!