Održavanje betonskih/asfaltnih površina u zimskim uslovima

Q: Zanima me da li imate neko sredstvo koje mogu da koristim za odleđivanje parkinga koji je od behaton kocki i od asfalta, a da nema negativnog uticaja kao što so ima?

 

A: Možemo da Vam preporučimo novi materijal na tržistu Izolit ANTI-FROST, tečnost koja služi kao hemijski dodatak za sprečavanje formiranja leda na betonskim/asfaltnim površinama, tečnost ne smrzava čak do -17C. Tečnost se promućka, stavlja u prskalicu i raspršuje po površini, posipa se po površini preventivno (kad se očekuju padavine ili na početku padanja istih) pre formiranja leda, ima sposobnost rastvaranja tankog leda odnosno “pokorice”. Materijal nije štetan ni za upotrebu na štampanim betonima. Betonske površine polivati pre svakih većih padavina.

Potrošnja materijala:

U zavisnosti nanošenja iste, odnosno da li se betonska površina poliva ili se koristi prskalica: 0,2-0,5 kg/m2.