Oštećenje EPOXY premaza oko slivnika

Q: U proizvodnoj hali prolazi kanal sa tehničkom vodom koja služi kao rashladni fluid, oko slivnika koji je metalni došlo je do podizanja EPOXY premaza?

A: Ovaj problem se dešava ako se spoj između metalnog slivnika i epoxy premaza ne zaštiti upotrebom PU kitova. Dolazi do podlivanja vode u beton i dolazi do negativnog pritiska vode i do podizanja EPOXY materijala. Ovaj problem se rešava punjenjem PU kitova u dilataciju između slivnika i poda, ako ona ne postoji neophodno je da se ona proseče i da se popuni. Što se tiče okrnjenog dela premaza, on se mora ponovo premazati sa slojem novog EPOXY premaza. Ako je ovaj problem duže trajao verovatno je došlo do oštećenja betona, te se on mora sanirati sa materijalom Izolit KIT E koji će da popuni neravnine i preko njega se kao završni sloj radi Izolit EPOXY PREMAZ…
Potrošnja materijala:
Izolit KIT E oko 2 kg/m2
Izolit EPOXY PREMAZ  0,300 kg/m2 za dva premaza.