Hidroizolacija stambenih prostora

Q: Pojavila mi se na zidu kuhinje vlaga. Zid je betonski, omalterisan krečnim malterom i okrečen. Čula sam za vaš Izolit PENETRAT i zanima me da li ću rešiti problem ako ga premažem na ovakav zid.

 

A: Izolit PENETRAT je efikasan hidroizolacioni materijal, ali ga ne možemo nanositi preko okrečenih površina i krečnih maltera. Za pravilno nanošenje hidroizolacije potrebno je obiti malter sa zida i sve dobro očistiti čeličnim četkama i odmastiti ukoliko je potrebno. Radna temperatura je od 5-250C. Podlogu dobro nakvasimo. Prah umešamo sa vodom u težinskom odnosu 3,2:1. Ostavimo 5 minuta da odstoji i opet promešamo, zatim ponovimo postupak. Sada je materijal spreman za nanošenje. Nanosi se četkom u tri sloja u razmacima od minimum 8 sati. Između premaza se materijal vlaži na mestima gde se suši. Svaki premaz se nanosi upravno na prethodni. Prosečna potrošnja materijala je 2,5 kg/m2 Materijal će penetrirati 10 cm u podlogu i isušiti je. Posle 24 h od poslednjeg premaza možemo podlogu premalterisati i vratiti joj prvobitni izgled.