Oštećenje na kolovozu

Q: Na kolovozu nam stalno dolazi do ulegnuća afalta i stvaranja rupe, jer podoga koja se nalazi ispod njega je loša. Čime bi ovo mogli da saniramo trajno?

A: U ovakvim situacijama najbolje je da se preko tampon zove izvrši betoniranje sa brzovezujućim cementom koji će omogućiti da se samo nakon dva sata izvrši asfaltiranje. Takođe, veoma je bitno i naglašavamo  da će imati izuzetno visoke pritisne čvrstoće kako rane (25MPa, nakon 2h) tako i krajne čvrstoće >>45 MPa. Ovaj materijal se zove Izolit RAPIDCEM, jednokomponentni materijal u obliku praha koji se meša sa željenom frakcijom peska u težinskom odnosu 1:3. Spravlja se nešto ređa smesa da može da se nalije u rupu, naliva se, takođe treba naglasiti da je otvoreno vreme rada sa ovim cementom oko 5 min, tako da se mora voditi računa da se pravi samo onoliko materijala koliko može da se brzo utroši. Nakon dva sata može da se pristupi procesu asfaltiranja.
Potrošnja materijala: Oko 250-320 kg za 1m3 betona.