Sanacija oštećenja pre asfaltiranja

Q: Na parkingu ispred zgrade se u asfaltu stalno pravi rupa koju iskrpe, ali se ona posle nekog vremena opet pojavi Pretpostavljam da postoji oštećenje nosećeg sloja tako da ga je potrebno sanirati pre nego što se uradi završni sloj asfalta. Šta mi savetujete.

A: Potreban vam je brzovezujući cement Izolit RAPIDCEM koji poseduje veoma visoke pritisne čvrstoće, kojim ćemo zaliti rupu samo par sati pre asfaltiranja. Koristi se za sanacije oštećenja u betonu tamo gde je potrebno ugraditi beton visokih čvrstoća u što kraćem vremenskom intervalu. To je jednokomponentni praškasti materijal koji se meša sa peskom u težinskom odnosu 1:3. Materijal vezuje za 5 minuta, tako da ne treba praviti veće količine materijala od one koju ćemo odmah upotrebiti. Smesa se naliva u rupu i nakon dva sata može da se izvrši asfaltiranje. Potrošnja materijala: Oko 300 kg za 1m3 betona.