Pojavljivanje kondenzacije

Q: Radio sam sa vašim materijalom Izolit FLEX AQUASTOP-om i neposredno posle ugradnje materijala, tj. posle nekoliko dana temperatura prostorije (podruma) u kojem je rađen vaš materijal je pala ispod 00C. Zatim se posle nekoliko dana temperatura naglo povećala. Zid je odjednon postao skroz vlažan (izgleda kao da ga je neko pofajtao). Zanima me da li je to kondenzacija ili je u pitanju vlaga?

A: Da li je u pitanju pojavljivanje vlage ili kondenzacija lako može da se ustanovi. Ako se voda lako prebriše sa zida i prestane da se pojavljuje, u pitanju je kondenzacija. Ovo takođe nastaje u prostorijama koje nemaju dovoljnu ventilaciju i prilikom naglih promena temperatura. Takođe, ako je materijal i dalje čvrst na dodir i nije promenio boju, ne kruni se, ne rastvara, u pitanju je kondenzacija koja se rešava upotrebom ventilacije i termoizolacije (stiropor gips-karton itd.)