Hidroizolacija ravnog krova iznad garaže

Q: S obzirom da posedujem garažu sa ravnim betonskim krovom, koji je izolovan klasičnom metodom, a nedavno počela je da prokišnjava – sanaciju sam hteo da izvedem sa vašim proizvodom, na primer FLEX AQUASTOP, uz predhodno čišćenje od prašine postojeće bitumenske hidroizolacije, (koja jos dobro prijanja).
Molim Vas za savet, da li bi ovo bio korektan način sanacije, ili preporučujete nešto drugo?!

A: Sanacija je moguća sa upotrebom naših materijala. Preporučujemo visokoelastični dvokomponentni cement-polimerni premaz Izolit FLEX AQUASTOP. Premaz je izuzetno elastičan te stoga može da trpi visoke i niske temperature, karakteriše ga istegljivost. Radi dodatnog ojačanja, samog hidroizolacionog premaza, preporučuje se „armiranje“ trevira platnom. Ukoliko postoji postojeća bitumenska izolacija, mora se proveriti i eventualno postojeća oštećenja sanirati (klobuci, trula mesta i sl.). Takođe, pre nanošenja Izolit FLEX AQUASTOP premaza kompletna površina se premazuje slojem bitulita. Materijal se priprema umešavanjem tečne i praškaste komponente, u težinskom odnosu 1 : 2,5 (tečnost : prah), mešačem na bor mašini, do potpune homogenizacije materijala. Premaz se nanosi četkom u dva sloja, sa vremenskim razmakom od 6-8 sati između premaza. Između slojeva, tj. u prvi premaz se utapa trevira platno radi armiranja premaza. Vodonepropustan je do pritiska vode 3 bar. Potrošnja materijala iznosi cca 2,5 – 3,0 kg/m² za dva sloja. Nakon 72 sata od nanošenja poslednjeg premaza, može se hodati po njemu, ukoliko se ta terasa intezivno koristi, naročito u letnjem periodu – poželjno je da se preko odradi neki sloj koji će da štiti hidroizolacioni premaz (keramičke pločice, košuljica …).