Povećanje čvrstoće betona

Q: Izlio sam betonsku ploču i hteo bih da dobijem pod sa povećanom otpornošću na habanje. Šta mi predlažete?

A: Jednokomponentni neorganski materijal u prahu, Izolit FER CONCRETE T, primenjuje se kao dodatak za povećanje površinske čvrstoće, tako da može da bude izložen većim mehaničkim opterećenjima, a takođe povećava i otpornost betona na abraziju. Primenjuje se za izradu betonskih podova koji su predviđeni za izlaganje većim mehaničkim opterećenjima, sa lakim i srednje teškim saobraćajem.
Na svež beton star nekoliko sati, kad već može da se hoda po njemu, ugrađuje se sistemom posipanja, mašinski ili ručno. Period kada Izolit FER CONCRETE T može da se ugrađuje na “svež” beton može i da varira, što naravno zavisi od toga da li je prilikom izrade betona korišćen neki aditiv, od markebetona – odnosno cementa, temperature okoline i podloge …). Posuti prah Izolit FER CONCRETE T utiskuje i se uglačava upotrebom takozvanih helikopterki. Preporučena temperatura okoline i podloge za rad sa ovim materijalom je 10-25 stepeni.
U zavisnosti od broja posipa i očekivanog opterećenja potrošnja materijala je od 2,8 kg/m2 do 3,2 kg/m2. Osnovna boja materijala je siva, a može da se proizvede i u bojama. Potrošnja materijala u boji je oko 5 kg/m2.
Nakon ugradnje, beton se premazuje (ili prska) Izolit CURING-om radi sporijeg sušenja, a prosecanje dilatacija se vrsi nakon 12-24 h. Minimalna preporučena debljina ploče je 10 cm Potrošnja Izolit CURING-a je 0,1-0,2 kg/m2.