Preporuka aditiva za izradu podne armiranobetonske ploče

Q: Koji aditiv za izradu betona mi preporučujete za podnu armirano betonsku ploču?

A: Izrada podne armirano – betonske ploče: Aditiv ili hemijski dodatak za izradu vodonepropusnog betona je materijal Izolit 3 AQUABOUND SP, tečni dodatak koji pored vodonepropusnosti betonu daje i veću homogenost, obradljivost, povećava krajnje čvrstoće ugrađenog betona do 30%, takođe smanjuje vodocementni faktor na 0,38-0,40. Najčešće se koristi za izgradnju temelja, kao i objekata koji su pod zemljom ili objekata gde je povišen nivo podzemnih voda …
Materijal se priprema tako što se rastvara sa vodom, cca 1,5% aditiva na količinu cementa koji se koristi za spravljanje betona. Agregat koji se koristi za spravljanje betona mora biti apsolutno čist i odgovarajuće – srazmerne granulacije, takođe cement mora biti svež, nezgrudvan i što veće marke.
Spravljanje betona sa aditivom se vrši tako što se u mešalicu, ukoliko je u pitanju ručno spravljanje betona, pored cementa i šljunka dodaje rastvor aditiva i vode, koji je prethodno pripremljen u nekom sudu ili buretu. Ukoliko je u pitanju spravljanje betona u auto-mikserima, količinu vode koja se koristi za spravljanje betona, u auto mikseru, potrebno je umanjiti za onu količinu koliko dodajemo aditiva u beton, jer se nakon prispeća auto-miksera na gradilište dodaje prethodno pripremljen aditiv, pristupa dodatnom mešanju smeše nekih 15-ak minuta i tek se onda beton izliva iz miksera … Preporuka je da beton bude armiran, minimalne debljine 10 cm i ukoliko uslovi dozvoljavaju da bude nabijen – upotreba vibro igle.
Potrošnja materija Izolit 3 AQUABOUND SP-a je 1,5% na količinu cementa koji se koristi za spravljanje betona.