Preventivna zaštita podrumskih prostorija

Q: Napravio sam podrum, u novoj kući, koji je ozidan punom ciglom. Ukopan je oko 1,5 m, a pod je odrađen od betona. Hteo bih radi svoje sigurnosti da izolujem taj prostor, jer planiram u budućnosti da ga koristim kao stambeni. Šta mi preporučujete?

 

A: Što se tiče preporuke za upotrebu naših materijala, odabir materijala zavisi od vrste materijala od kojeg je napravljen zid objekta – u Vašem slučaju za zid od opeke možete koristiti Izolit PENETRAT, koji se nanosi u tri premaza. Potrošnja materijala je od 2,5-3 kg po m2. Premaz se nanosi do visine ukopa + 30-40 cm iznad visine terena. Materijal je u prahu, razređuje se vodom u odnosu 1:3. Kada se smesa homogenizuje, vrši se premazivanje četkom na vlažnu podlogu. Takođe potrebno je opeku kojom su zidovi izidani pripremiti tako što ćemo fuge između opeka izdersovati sa čistim cementnim malterom ili građevinskim lepkom, do ravni sa opekom. Premazivanjem zidova i poda materijalom Izolit PENETRAT, postiže se da materijal penetrira u podlogu i sprečava negativni pritisak podzemne vode. Na već pripremljenu podlogu nanosimo prvi premaz, nakon 12 sati nanosimo drugi premaz i posle 12 sati treći. Svaki, od ova tri premaza, se nanosi isključivo na prethodno navlaženu površinu. Kada se materijal nanese mora da se vrši vlaženje da ne bi došlo do pregorevanja (ovo može da se postigne prskalicama). Na podu je potrebno odraditi neki sloj koji će štititi sam hidroizolacioni materijal od habanja ili eventualnih mehaničkih oštećenja. Što se tiče zidova, nakon nanesene hidroizolacije moguća je bilo koja dalja završna obrada zidova – malterisanje, gletovanje, krečenje …