Preporuka materijala za lepljenje i fugovanje keramičkih pločica u ribarnici

Q: Otvaram nov objekat za prodaju i pripremu ribljih specijaliteta. Na podu i zidovima planiram keramičke pločice – koji vaš materijal mi preporučujete za lepljenje i fugovanje istih?!!

 

A: Materijal koji preporučujemo je Izolit KIT F. Izolit KIT F je kiselootporni dvokomponentni polimerni kit za lepljenje i fugovanje keramičkih pločica. Ekološki je proizvod, tako da se veoma često upotrebljava u objektima prehrambene industrije. Prilikom ugradnje nema štetnih isparenja.

U zavisnosti od ravnoće podloge na koju se lepe keramičke pločice i širine fuga prilikom fugovanja keramike, može se naručiti u posebno pripremljenoj granulaciji:

Ukoliko su širine fuga do 2 mm, preporučujemo upotrebu kita najsitnije granulacije (Izolit KIT F S); za fuge širine 3-6 mm upotrebljava se kit srednje granulacije (Izolit KIT F M) i za fuge širine preko 7 mm, kit krupne granulacije (Izolit KIT F L).

Materijal se priprema mešanjem praškaste i tečne komponente i naznačenom odnosu. Rad sa materijalom je moguć kada je temperatura podloge i okoline veća od 100C. Prilikom fugovanja keramičkih pločica, neophodno je odmah obrisati višak materijala sa površine pločice, jer u suprotnom ukoliko se materijal veže postoji mogućnost oštećenja pločica prilikom pokušaja skidanja istog! Kit je vodonepropustan do pritiska vode od 4 bara. Otporan je na dejstvo krvi, jogurta, piva, jestivog ulja, masti životinjskog porekla, šećera, mleka, voćnog soka, deterdženta. Ugrađuje se na blago navlaženu betonsku podlogu.

Potrošnja materijala je 4-5kg/m2 za lepljenje i 0,5-1 kg/m2 za fugovanje za širinu fuge od 4-7 mm.