Nosači za bilbord

Q: Hteo bih da napravim nosače za bilbord na kući. Oni su metalni ankeri koje treba da ubušim u kuću, nosače bih pravio od armature. Kojim materijalom mogu da pričvrstim armaturu u zid?

A: Za ovakve prilike najbolje je da se radi materijalom koji se zove Izolit ANKERIT. To je trokomponenti epoksidni materijal koji služi za ankerisanje, poseduje izuzetnu lepljivost i pritisnu čvrstoću, tako da prilikom vezivanja stvara vezu koja ima veću jačinu i črvstoću nego da je armatura ostavljena na tom mestu. Prvo što se radi je da se izbuše rupe, zatim se pune rupe sa epoksi masom koja se prethodno umeša u datom težinskom odnosu i homogenizuje. Posle toga se vrši postavljanje armature (nosača za bilbord). Nakon 24h nosači mogu da se opterete sa bilbordima.
Potrošnja materijala:
Izolit ANKERIT 1,7 kg/dm3.