Priprema aditiva za zimsko betoniranje

Q: Treba da betoniram ploču i uzeo sam dodatak za zimsko betoniranje, Vaš Izolit 10 ANTIMRAZ. Pomešao sam ga sa vodom u buretu i spremio za ugradnju, ali mi je tokom noći površinski sloj tečnosti zaledio. Da li je ovo u redu, da li je ispravan materijal.

A: Aditiv Izolit 10 ANTIMRAZ se meša sa vodom i dobijena mešavina se upotrebljava za spravljanje betona i cementnog maltera na temperaturama do -10°C. Materijal reaguje u dodiru sa cementom i šljunkom i tada ostvaruje svoju funkciju, omogućava da beton ne smrzne na niskim temperaturama. Međutim, temperatura vode, cementa i agregata prilikom spravljanja betona mora da bude minimun 5°C. Materijal je potpuno ispravan, samo nije trebalo da ostane na niskoj temperaturi pomešan sa vodom, tako da ćete ga sada utopliti i kad se površinski sloj odledi moći će da se koristi za spravljanje betona.