Sanacija pukotina na betonskom bazenu za tehničku vodu

Q: Čime mogu da saniram pukotine na betonskom bazenu koji nam služi kao rezervoar za vodu, koju koristimo za polivanje?!

A: Pošto je utvrđeno da u bazenu postoje površinske pukotine i naprsline, za sanaciju možemo preporuciti dvokomponentni polimerni mikroarmirani kit Izolit KIT FIBER. Materijal se dobija mešanjem praškaste i tečne komponente, u naznačenom odnosu. Nanosi se na prethodno očišćenu i navlaženu površinu. Pukotine se proširuju do dubine 1 cm i širine 1 cm i nakon toga popunjavaju kitom.

Pre popunjavanja kitom, pukotine se premazuju Izolit PRAJMER GP prajmerom radi poboljšanja athezije (prijanjanja).

Potrebna količina materijala:
Izolit KIT FIBER po 1m’ – cca 0,30 kg
Izolit PRAJMER GP po 1m’ – cca 0,05 kg.