Problem sa liftom

Q: Imamo problem sa oknom kroz koje prolazi lift. U podrumskom delu u oknu koje je napravljeno od betona dolazi do propuštanja vode i imamo nivo vode od cca 0,5 m. Kako da rešimo ovaj problem.

 

A: Prvo što mora da se uradi je da se ispumpa voda i da se ustanovi da li je upitanju direktan prodor vode ili samo dolazi do vlaženja zidova. S obzirom na količinu vode verovatnije je da ima negde direktan prodor vode koji mora da se sanira Izolit 4 materijalom. To je jednokomponenti materijal u obliku tečnosti koji se sipa u fanglu i u njega se dodaje običan cement. Veoma brzo dolazi do hemijske reakcije i njegovog vezivanja, zatim se utiskuje u rupu i dolazi do zaustavljanja prodora vode. Posle 1 h može da se pomoću špahtle skine višak materijala (“pogače”). Posle ovog se vrši hidroizolacija samog okna uz pomoć Izolit PENETRAT-a koji je najbolji materijal za negativan pritisak vode. Jednokomponentan je i priprema se mešanjem sa vodom u odnosu 3.2:1. Dobro umešan i homogenizovan materijal se nanosi četkama u tri sloja. Naredni sloj se nanosi cca 8h nakon prethodnog. Potrošnja materijala je cca 2,5-3 kg/m2. Sam spoj zid-pod može da se radi pomocu Izolit POLYCOAT ELASTIC-a sa upotrebom trevira platna. Materijal je dvokomponentan i odlikuje ga visoka elastičnost što je veoma bitno za premazivanje samih holkera. Materijal se sastoji od praha i tečnosti koji se umešavaju bor mašinama na malom broju obrtaja. Materijal se takođe nanosi četkama u dva sloja. Nakon premazivanja prvog sloja, dok je jos uvek svež, polaže se trevira platno koje se odmah utiskuje sa novim slojem premaza. Nakon sušenja ovako nanetog sloja nanosi se završni sloj premaza.

Potrošnja materijala je cca 3,5 kg/m2.