Postavljanje nosača na fasadi

Q: Treba da na fasadi na terasi postavim nosače za saksije. Izbušio sam rupe i sad mi treba neki materijal kojm bih mogao da učvrstim nosače. Šta mi preporučujete.

 

A: Potrebno je da se u tako formiranje rupe, u dubini od oko 20 cm nalije ankerit masa – Izolit ANKERIT Tx. U pitanju je tiksotropna epoksidna ankerit masa veoma velike prionljivosti i čvrstoće koja služi za zalivanje ankera. To je trokomponentni materijal, umešava se tako što se komponenta B dodaje u prethodno promešanu komponentu A, meša se mikserom na malom broju obrtaja, a zatim se dodaje komponenta C i meša oko 5 minuta do homogenizacije mase. Formirane rupe moraju da budu čvrste, što čistije i suve. Prečnik izbušene rupe treba da bude za 2-3 mm veći od prečnika nosača. U zavisnosti od veličine zazora izabraćemo jedan od tri varijante ovog materijala (S – 0-4 mm, M – 4-10 mm i L – 10-20 mm), u vašem slučaju S varijantu. Nakon nalivanja ankerit mase, nosači se moraju postaviti u roku od 10 minuta. Alat ćemo odmah nakon ugradnje oprati Izolit EPOXY RASTVARAČ-em. Nakon 24 h anker se može opteretiti.

Potrošnja Izolit ANKERIT-a je 1,5 – 1,7 kg/dm3.