Problem sa spoljnim stepeništem

Q: Na kući imam spoljno stepenište koje se na pojedinim mestima odvojilo od kuće, sumnjam da mi baš na tim mestima curi voda, jer se sa unutrašnje strane zida naziru stepenice kada su obilne kiše?

A: Ovaj problem se rešava tako sto se spoj između zida i stepeništa očisti i napravi se šlic koji se popunjava Izolit KIT FIBER-om koji obezbeđuje da nam sam spoj stepeništa i kuće bude vodonepropusan. Zatim ćemo napraviti mali holker da ne može da dođe do nalivanja. Izolit KIT FIBER je dvokomponentni polimer-neorganski materijal, koji služi za popunjavanje pukotina. U sebi sadrži i vlakna koja mu pomažu da ostvari elastićniju vezu da može da trpi i razna pomeranja i sleganja terena. Nanosi se u pukotinu tako što se pukotina išlicuje u obliku slova V i onda se popunjava špahtlama, njegova potrošnja je cca 0,3 kg/dužnom metru, za pukotine širine 1 cm.

Ovaj problem može da se reši i Izolit FOLIFLEX-om sa upotrebom mrežice, u smislu da se pusti traka visine 5 cm sa zida kuće na stepenište. Izolit FOLIFLEX je jednokomponentan proizvod u obliku paste koji je spreman za ugradnju. Na svim temperaturama je fleksibilan, može se ugrađivati i od -10°C. Nanosi se na očišćenu i odmašcenu podlogu koja je blago navlažena. Svi trošni delovi podloge, takođe i cementno mleko treba da se uklone. Sam materijal se nanosi četkom u dva sloja, jedan sloj upravno na drugi. Potrošnja je 1-1,2 kg/m². Sam Izolit FOLIFLEX se može pregletovati na stepeništu da bi se zaštitio od habanja.