Dodavanje Izolit 10 ANTIMRAZ-a u lepak za stiropor

Q: Zbog ovih niskih temperatura zanima me da li Vaš aditiv Izolit 10 ANTIMRAZ može da se dodaje kao aditiv prilikom pravljenja lepka za stiropor?

A: Izolit 10 ANTIMRAZ je aditiv koji se koristi kao aditiv za beton i kao takav ima sve ateste, dok za korišćenje u lepkovima za stiropor i u ostalim kitovima koji su tanki, laboratorijska ispitivanja su pokazala da ima efekta i da se može koristiti kao aditiv, jedina razlika je u tome što prilikom korišćenja aditiva dolazi do usporavanja vezivanja lepka za stiropor. Aditiv se dodaje standardno na količinu cementa odnosno 2%.