Rešenje za ventilacioni sistem

Q: Na našem objektu (RK”BEOGRAD”) koji su rađeni pre trideset godina, većina u Srbiji, imamo sistem za ventilaciju koji radi na principi skruberu. Imamo problem da je došlo do pojavljivanja rupa na limu usled dugogodišnje upotrebe. Kako da rešimo taj problem?

A: Rešenje u ovom slučaju je da se svi elementi na skruberu izvade iz njega i da ostane samo konstrukcija. Treba utvrditi u kakvom je stanju lim od kojeg je napravljena konstrukcija. Ako ima većih rupa potrebno je da se ti delovi lima zamene sa novim limom. Usled dugogodišnje eksploatacije tog ventilacionog sistema, velika je verovatnoća da ima jako puno mikropukotina koje se ne mogu uočiti, tako da je potrebno da se uradi hidroizolacija potrebom Izolit FOLIFLEX-a koji ima odličnu moć prijanjanja na lim. Potrebno premazati Izolit FOLIFLEX-om do 10 cm iznad maksimalnog nivoa vode koji se očekuje da će biti u skruberu prilikom njegovog rada. Naravno vertikalne i horizontalne spojeve konstrukcije poželjno je da se rade upotrebom mrežice.

Obzirom da je upitanju premazivanje Izolit FOLIFLEX-a preko lima njegova potrošnja je maksimalno 1 kg/m², osim na mestima gde se radi sa mrežicom, potošnja ce biti do 1,6 kg/m².