Hidroizolacija fasade

Q: Da li može da se preko Izolit FOLIFLEX-a, koji je na objektu, uradi bavalit fasada?

A: Može, jer je bavalit fasada na hemijskoj osnovi akrilata koji je hemijski kompatibilan sa našim Izolit FOLIFLEXom. Naša preporuka je ipak da se na sam objekat prvo nanese Izolit FOLIFLEX, pa tek onda stiropor, pa onda fasada.

Izolit FOLIFLEX je jednokomponentan proizvod u obliku paste koji je spreman za ugradnju, na svim temperatura je fleksibilan, minimalna temperatura ugradnje 120C. Nanosi se na očišćenu i odmašćenu podlogu koja je blago navlažena, svi trošni delovi koji se nanose na podlozi, takođe i cementno mleko treba da se uklone. Sam materijal se nanosi četkom u dva sloja jedan sloj upravno na drugi. On je kao hidroizolacija dovoljan, ali nema otpornost na habanje, pa se mora zaštiti. Potrošnja mu je 1-1,2 kg/m².