Rezervoari za prihvat tehničke vode

Q: U našoj fabici za preradu vode imamo metalne rezervoare koji moraju da se saniraju, jer se njihova zaštita oštetila i dolazi do curenja vode, a na nekim mestima su rezervoari i zarđali. Koji materijal predlažete za premazivanje preko metala, a da je istovremeno izolacioni i da sprečava pojavljivanje rdje?

A: S obzirom da se vrši sanacija neophodno je da se sva rdja i zaostala prethodna zaštita ukloni brušenjem koliko je to moguće, zatim sledeći korak je da se cela površina ispeskira kako bi ona bila čista i spremna za ugradnju Izolit EPOXY ART-a, ili ako se želi s obzirom da su u pitanju zidovi da se se uzima tiksotropni premaz, kod koga je podlivanje materijala svedeno na minimum Izolit EPOXY PREMAZ Tx. Na podlogu se prvo nanosi Izolit EPOXY ART PRAJMER, dvokomponenti epoxy prajmer neohodan za aktiviranje podloge, zatim preko njega se nanosi Izolit EPOXY ART COLOR u dva premaza. Otvoreno vreme za rad je u zavisnoti od temperature oko 30 min. Materijal se umešava sa bor mašinom u datom i isporučenom odnosu, treba paziti da se ne umešava količina materijala koja je veća od one koja realno može da se postigne za ugradnju, jer jednom kad se umeša materijal on se mora utrošiti u određeno vreme, jer je proces vezivanja ireverzibilan. Posle tri dana rezervoari za prijem tehničke vode su spremni za prijem vode.

Potrošnja materijala

Izolit EPOXY ART Prajmer 0,20 kg/m2

Izolit EPOXY ART Color 0,35 kg/m2.