Sanacija suturenske prostorije zidane kamenom

Q: Živim u suturenu i imam problem sa vlagom. Kuća je sa početka prošlog veka, tako da nema temelj. Zidovi su od kamena i debeli su oko 80 cm, ukopani su oko pola metra u zemlju. Svake godine dolazi do opadanja maltera u visini do jednog metra, a svake pete i do propadanja poda. Počeli smo da dobijamo neke hronične bolesti od vlage. Zanima me da li i kako to mogu trajno da saniram?

A: Postupak sanacije bi bio sledeći:

1.   Izrada podne armirano – betonske ploče: Aditiv ili hemijski dodatak za izradu vodonepropusnog betona je materijal Izolit 3 AQUABOUND SP, tečni dodatak koji pored vodonepropusnosti betonu daje i veću homogenost, obradljivost, povećava krajnje čvrstoće ugrađenog betona do 30%, takođe smanjuje vodocementni faktor na 0,38-0,40. Najčešće se koristi za izgradnju temelja, kao i objekata koji su pod zemljom ili objekata gde je povišen nivo podzemnih voda …
Materijal se priprema tako što se rastvara sa vodom, cca 1,5% aditiva na količinu cementa koji se koristi za spravljanje betona. Agregat koji se koristi za spravljanje betona mora biti apsolutno čist i odgovarajuće – srazmerne granulacije, takođe cement mora biti svež, nezgrudvan i što veće marke.
Spravljanje betona sa aditivom se vrši tako što se u mesalicu, ukoliko je u pitanju ručno spravljanje betona, pored cementa i šljunka dodaje rastvor aditiva i vode, koji je prethodno pripremljen u nekom sudu ili buretu. Ukoliko je u pitanju spravljanje betona u auto-mikserima, potrebno je naglasiti da se u mikser sipa po cca 10 litara vode manje po kubiku betona, jer se nakon prispeća auto-miksera na gradilište dodaje prethodno pripremljen aditiv, pristupa dodatnom mešanju smeše nekih 15-ak minuta i tek se onda beton izliva iz miksera … Preporuka je da beton bude armiran, minimalne debljine 10 cm, i ukoliko uslovi dozvoljavaju da bude nabijen – upotreba vibro igle.
Potrošnja materijala Izolit 3 AQUABOUND SP-a je 1,5% na količinu cementa koji se koristi za spravljanje betona

2.   Za sanaciju rupa i oštecenja u dnu i uglovima zidova preporučujemo hidroizolacioni materijal Izolit PENETRAT HOLFIX, prah koji se meša sa vodom do gustine maltera pogodnog za nanošenje špahtlom – koji se nanosi u rupe i uglove zidova koji su prethodno očišćeni i odprašeni, blago navlaženi. Izolit PENETRAT HOLFIX zahvaljujući dodatku penetrata aktivni sastojci prodiru u pore materijala/zidova i onemogućavaju dalji prodor vlage i vode. Očvrsli materijal poseduje i visoke čvrstoće i predstavlja veoma čvrst hidroizolacini sloj. Kada se materijal Izolit PENETRAT HOLFIX u potpunosti osuši, tj. očvrsne, premazuje se hidroizolacionim premazom.
Potrošnja materijala Izolit PENETRAT HOLFIX je cca 1,5 – 2,0 kg/m’.

Za hidroizolacioni premaz preporučujemo Vam Izolit PENETRAT koji se nanosi u tri premaza, materijal je u prahu, razređuje se vodom u odnosu 1:3. Kada se smeša homogenizuje, vrši se premazivanje četkom na vlažnu podlogu. Takođe potrebno je opeku kojom su zidovi izidani pripremiti – tako što ćemo fuge između opeka, u Vašem slučaju kamena izdersovati sa čistim cementnim malterom ili građevinskim lepkom, do ravni sa kamenom. Premazivanjem zidova i poda materijalom Izolit PENETRAT, postiže se da materijal penetrira u podlogu i sprečava negativni pritisak podzemne vode. Na već pripremljenu podlogu nanosimo prvi premaz, nakon 12 sati nanosimo drugi premaz i posle 12 sati treći. Svaki, od ova tri premaza, se nanosi isključivo na prethodno ovlaženu površinu. Kada se materijal nanese mora da se vrši vlaženje da ne bi došlo do pregorevanja (ovo može da se postigne prskalicama). Na podu potrebno je odraditi neki sloj koji će štititi sam hidroizolacioni materijal od habanja ili eventualnih mehaničkih oštećenja. Što se tiče zidova, nakon nanesene hidroizolacije moguća je bilo koja dalja završna obrada zidova – malterisanje, gletovanje, krečenje……
Potrošnja materijala Izolit PENETRAT je cca 3,0 kg/m2.