Sanacija betonskih ploča

Q: U dvorištu imam betonske ploče koje su dimenzija 20×20 cm. Fuge su popunjene bitulitom, a ispod ploča je pesak i klasična izolacija. U podrumu ispod tih ploča se pojavljuje vlaga na plafonu. Kako da saniram vlaženje nekim vašim materijalom?. Da li imate neki premaz za plafon?

A: Najefikasnije ćemo vlagu rešiti izolacijom sa gornje strane objekta, tamo gde je uzrok vlage. Potrebno je da se podignu i uklone betonske ploče, pesak se ukloni, očisti i tada ćemo videti stanje postavljene klasične izolacije. Ukoliko se negde odvojila od podloge, klobuke ćemo iseći i zatim premazati celu površinu bitulitom. Nakon toga premazujemo hidroizolacioni premaz Izolit FLEX AQUASTOP. To je dvokomponentni materijal, veoma elastičan, dobija se mešanjem tečnosti i praha u težinskom odnosu 1:2,5. Nanosi se četkom u dva sloja u razmaku od 6 – 8 h. Nakon nanošenja prvog sloja u premaz ćemo utisnuti trevira platno koje će povećati trajnost premaza. Preko ovako nanete izolacije vratićemo sloj peska i vratićemo betonske ploče u prvobitno stanje. Potrošnja Izolit FLEX AQUASTOP-a nanetog u dva sloja sa upotrebom trevira platna je 2,7 – 3,0 kg/m².