Hidroizolacija potpornog zida na ulasku u garažu

Q: Sa kojim Vašim proizvodom mogu da izvršim hidroizolaciju potpornog betonskog zida koji služi da bi se omogućio ulaz u garažu koja je ukopana?
Naime, betonski potporni zid bih prvo hidroizolovao, jer planiram da nanesem neku farbu preko te hidroizolacije tako da zid izgleda lepše nego sad (siv i ružan beton). Farbu za beton bih mogao naneti na beton i bez hidroizolacije, ali sam sigiran da bi usled vlage (kapilarna vlaga iz temelja ili vlaga sa strane zida gde je nasuta zemlja) došlo do ljuštenja farbe. Trenutno na beton nije naneta nikakava hidroizolacija, ni odozdo sa strane temelja ni sa strane nasute zemlje…

A: Materijal koji Vam preporučujemo za preventivnu zaštitu Vašeg potpornog zida je Izolit PENETRAT, hidroizolacioni premaz koji je u prahu, meša se sa vodom i nanosi na podlogu u tri sloja, jedino na šta treba obratiti posebno pažnju su spojevi podnih i zidnih površina – ta mesta se zaštićuju upotrebom materijala Izolit KIT FIBER, kojim se popunjava prethodno išlicovan kanal na spoju poda i zida – u obliku slova “V” latinicom, a za mesta gde bi se eventualno pojavio prodor podzemnih voda koristili bi materijal Izolit 4, tečnost koja se meša sa cementom i služi za momentalno zatvaranje prodora vode, kako bi Vam omogućio dalji postupak sanacije.
Ukoliko sanaciju potpornog zida odradite materijalom Izolit PENETRAT, neophodno je tu površinu zaštititi slojem jačeg produžnog ili cementnog maltera ili nekom drugom zidnom oblogom po Vašem izboru, pa tek onda odraditi deo sa bojenjem zida.
Potrošnje materijala:
Izolit KIT FIBER – 0,3 kg po metru dužnom, za šlic 1×1 cm
Izolit PENETRAT – 2,5-3 kg/m² za premaz u tri sloja.