Sanacija dimnjaka sa limenom opšivkom

Q: Imam betonski odžak na krovu koji propušta vodu na spoju opšivke od lima i crepa. Kako to da saniram?

 

A: Potrebno je da površina opšivke od lima i sam odžak bude čist i bez masnoća. Očistićemo podlogu čeličnom četkom, kako betona tako i lima. Ukoliko lim ima previse rđe na sebi bilo bi poželjno da se ispeskari. Ukoliko je moguće lim se prihefta (nituje) na rastojanjima od 5 -10 cm.

Potrebno je utvrditi da li na odžaku ima pukotina. Ukoliko ima one moraju da se prošlicuju na santimetar širine i dubine. Za njihovu sanaciju koristimo fleksibilni kit Izolit KIT FIBER. Dobijenu tečnost i prah pomešamo u datom odnosu i špahtlom utiskujemo u pukotinu.

Za hidroizolaciju betona imamo više materijala, ali u ovom slučaju konkretno zbog boljeg spoja betona i lima koristićemo Izolit POLYCOAT ELASTIC, dvokomponentni materijal. Pre upotrebe umešaćemo tečnu i praškastu komponentu mikserom sa 300-400 obrtaja/sekundi. Nakon toga materijal je spreman za ugradnju. četkom radimo premaz na blago navlaženu podlogu. Obratićemo posebnu pažnju na spoj betona i lima. Nakon sušenja premaza, radimo drugi sloj premaza upravno na prvi.

Potrošnja Izolit KIT FIBER-a – cca 0,3 kg/m dužnom.

Potrošnja Izolit POLYCOAT ELASTIC-a iznosi cca 2,5-3,0 kg/m2.