Preporuka materijala za izradu “FERO-BETONA”

Q: Da li imate praškasti dodatak za posipanje po tek izlivenoj betonskoj ploči, radi povećanja njene čvrstoće i otpornosti – tzv. “FERO-BETON”?

 

A: Materijal koji je Vama potreban je Izolit FER CONCRETE T, jednokomponentni materijal, u prahu, primenjuje se kao dodatak za povećanje povrsinske čvrstoće i otpornosti betona na abraziju. Primenjuje se za izradu betonskih podova koji su predviđeni za izlaganje većm mehaničkim opterećenjima, sa lakim i srednje teškim saobraćajem.

Materijal je u prahu, ugrađuje se sistemom posipanja (mašinski ili ručno), obično na svež beton – star nekoliko sati (3-5 sati), kada je beton dovoljno vezao da može da se hoda po njemu. Period kada Izolit FER CONCRETE T može da se ugrađuje na “svež” beton može i da varira, što naravno zavisi od velikog broja faktora (da li je prilikom betoniranja, tj. izrade betona, korišćcen neki aditiv, marka betona – odnosno cementa, temperatura okoline i podloge …). Posuti prah Izolit FER CONCRETE T utiskuje i uglačava se upotrebom takozvanih helikopterki. Preporučena temperatura okoline i podloge za rad sa ovim materijalom je 10-25 stepeni.

Potrošnja materijala u natur (sivoj) boji je od 2,8 kg/m2 do 3,1 kg/m2. Potrošnja  posipa u boji je od 4,5 – 5,0 kg/m2

Svež beton se poprska sa Izolit CURING materijalom da bi mogao da se ravnomernije suši, da ne gubi brzo vodu i da dođe do potpunog procesa hidratacije. Potrošnja ovog materijala je 0,1-0,2 kg/m2.