Sanacija Izolit POLYCOAT ELASTIC-a

Q: Izabrao sam Vaš mateijal Izolit POLYCOAT ELASTIC za zaštitu ravne ploče koja je dosta neravna tj, ima dosta riseva. Koristio sam i trevira platno, ali na dva mesta je ipak došlo do curenja. Zašto se to dogodilo?

 

A: Ovo može da se dogodi samo u slučaju ako je prilikom ugradnje materijala došlo do preskakanja određenog mesta ili ako se materijal nije zalepio za podlogu. S obzirom da ste koristili trevira platno, možda je niste pravilno utisnuli u prvi sloj, tako da je ostalo mesta na koje nije ulegla zbog neravnina na ploči. Znači, rešenje je da pregledate ploču i da vidite da li ima mesta koja su preskočena. Na svim mestima gde trevira nije ulegla u prvi sloj, tj. gde postoje klobuci, oni se raseku i ponovi se postupak ugradnje, nanese se Izolit POLYCOAT ELASTIC, vrati trevira preko i uradi se završni sloj Izolit POLYCOAT ELASTIC-a preko rasečenog klobuka, cca 10 cm šire nego što smo ga predhodno otvorili.

Prosečna potrošnja materijala je 3 – 3,5 kg/m2.