Saniranje betonske piste

Q: U dvorištu imam izbetoniranu pistu koja je vremenom propala, počela je da se kruni, verovatno je bila pravljena od mršavijeg betona i propala je prilično. Vidi se šljunak od kojeg je napravljena. Sa kojim materijalom mogu da saniram pistu, a da nije suviše visoko, jer ne mogu da podizem nivo betona.

A: Prvo što mora da se uradi je da se beton dobro opere i da se istrošeni delovi uklone, da se dobro očisti i usisa. Nakon ovoga vrši se premazivanje podloge materijalom Izolit VEZA, da ostvari dobru vezu između starog i novog polimer cementog betona. Zbog ograničavajućeg faktora visine sanaciju ćemo raditi reparaturnim malterom Izolit REPARATOR R ADVANCE, koji nam omogućava da izvršimo izravnjavanje neravnina na prethodni nivo, jer kad bi radili standardnu košuljicu morali bi da radimo debljinu koja je minimum 6-8cm za šta u ovom slučaju nemamo uslova. Izolit VEZU jednostavno nanosimo na podlogu pomoću četki ili valjaka, dok reparaturni malter nanosimo sa gletaricama i izravnjavamo sa prethodnim nivoom betonske piste.

Potrošnja materijala 
Izolit VEZA 0,2 kg/m2
Izolit REPARATOR R ADVANCE 2 kg/m2 za debljinu od 1 mm.