Sanacija “kratkih” pukotina na betonskoj stazi

Q: Kojim materijalom mogu najjednostavnije da saniram pukotine na betonskoj stazi koje nisu duže od 1m?!

A: Pošto je utvrđeno da na betonskoj stazi postoje površinske pukotine i naprsline koje propustaju vodu, za sanaciju možemo preporučiti dvokomponentni polimerni mikroarmirani kit Izolit KIT FIBER. Materijal se dobija mešanjem praškaste i tečne komponente, u naznačenom odnosu. Nanosi se na prethodno očišćenu i navlaženu površinu. Pukotine se proširuju do dubine 1 cm i širine 1 cm, taj postupak je najbolje odraditi brusilicom sa dijamantskom pločom i nakon toga se šlicevi otpraše i blago navlaže, zatim se popunjavaju kitom.
Pre popunjavanja kitom, pukotine se premazuju Izolit PRAJMER GP prajmerom radi poboljšanja athezije (prijanjanja).
Potrebna količina materijala:
Izolit KIT FIBER po 1m’ – cca 0,30 kg
Izolit PRAJMER GP po 1m’ – cca 0,05 kg.