Postrojenje za proizvodnju sirćetne kiseline

Q: Imamo problem u našem proizvodnom pogonu gde se proizvodi sirćetna kiselina, jer prilikom pretakanja kiseline i njenog transporta dolazi do njenog curenja na beton i dolazi do oštećenja betonske podloge, tačnije ljuspa nam se pod. Kako da rešimo ovaj problem?

 

A: Za ove potrebe neohodno je da uzmete neki od epoxy materijala, jer su oni izrazito otporni na razne hemijske uticaje. Prvo što mora da se uradi je sanacija betona, jer se epoxy nanosi isključivo na nov beton koji je hidroizolovan i da je star minimum 28 dana, ili da se stari beton prebrusi, da bi se uklonile razne nečistoće i prašina. Posle brušenja neophodno je da se vrši usisavanje podloge kako bi se mogao nanositi epoxy premaz. Izolit EPOXY ART prajmer je prvi sloj koji se nanosi na podlogu da bi se ona aktivirala, i da bi se obezbedila što bolja adhezija između pdologe i završnog premaza. Takođe može da se radi i ANTISLIP varijanta koja nam obezbeđuje da ne dođe do klizanja, jer je epoxy veoma gladak ako se ne vrši dodatno punjenje. Preko prajmera koji je pethodno nanet i počeo da vezuje nanosi se završni premaz sa valjkom u dva sloja.

Potrošnja materijala:

Izolit EPOXY ART Prajmer 0,150 kg/m2

Izolit EPOXY ART Color 0,300 kg/m2 za dva premaza.

Izolit EPOXY ART premaz je tankoslojni epoksi premaz veoma velikih pritisnih čvrstoća, otpornosti na habanje i hemijske otpornosti. U zavisnosti od potrebe, može se ugraditi kao glatka varijanta ili blago protivklizna. Izolit EPOXY ART premaz zadovoljava zahteve HACCP standarda, pa se koristi i u pogonima prehrambene industrije (mlekare, klanice, šećerane, objekti za pripremu hrane, farme i sl.) Podloga na koju se nanosi epoksi premaz mora biti hidroizolovana, suva (vlažnost do 4%) i prebrušena. Potrebna marka betona je MB25 ili veća. Nanosi se u dva premaza preko sloja Izolit EPOXY ART PRAJMER-a. Temperatura prilikom ugradnje mora biti min. 120C, max do 250C. Materijal se priprema sjedinjavanjem dve dobijene komponente, koje se laganim mešanjem dovode do potpune homogenizacije i tako pripremljen materijal se na podlogu nanosi četkama ili valjcima. Potrošnja Izolit EPOXY ART PRAJMER-a iznosi 0,20 – 0,25 kg/m2 i nanosi se u jednom sloju.

Potrošnja Izolit EPOXY ART premaza iznosi 0,30-0,35 kg/m2 za glatku varijantu, odnosno 0,4-0,6 kg/m2 za protivkliznu varijantu. Premaz se nanosi u dva sloja. Nakon 7 dana od ugradnje, objekat se može pustiti u rad.