Sanacija oštećenja i naprslina na betonskoj ploči

Q: Potrebno je sanirati naprsline i mesta na kojima su prosečene dilatacione spojnice – fuge, na postojećoj betonskoj ploči koja je izložena svakodnevnim velikim opterećenjima. Šta preporučujete?

A: Usled stalnog opterećenja od viljuškara, utovarivača i sl. dolazi do pojave naprslina u betonskim pločama, a naročito na mestima gde su prosecane dilatacije.

Reparacija ovih naprslina i oštećenja se može pouzdano rešiti isključivo primenom epoksi kitova velikih čvrstoća.

Izolit KIT E M i Izolit KIT E L, su trokomponentni epoki kitovi koji poseduju pritisne čvrstoće od cca 90 Mpa i idealno su rešenje za sanaciju opisanih oštećenja. Pošto poseduju veliku atheziju i za sam beton, na tim mestima se više ne mogu pojavljivati naprsline. Dugotrajnost ovakvog rešenja zavisi dalje isključivo od kvaliteta betona (pošto epoksi kit poseduje čvrstoće veće i do tri puta od samog betona).

Sanacija drugim kitovima na cementnoj osnovi nije dobro rešenje, jer postoje rizici da se oštećenja ponovo pojave na istim mestima.

Oštećenja na mestima dilatacija se nakon popunjavanja epoksi kitom ponovo rasecaju i popunjvaju poliuretanskim trajnoelasticnim kitom (širine prosečene dilatacije je oko 3-4 mm).

Opis rada:

1. Prosecanje naprslina u betonskoj ploči na širinu i dubinu od cca 2cm (u obliku slova „V“)
2. Prosecanje oštećenja na mestima oko dilatacija
3. Detaljno čišćenje i usisavanje podloge
4. Nanošenje epoksi prajmera (Izolit EPOKSI PRAJMER THICKSET)
5. Nanošenje epoksi kita (Izolit KIT E M ili Izolit KIT E L)
6. Nakon sušenja kita, vrši se brušenje podloge na tim mestima kako bi sve bilo idealno ravno za prolazak viljuškara

Na mestima dilatacija, nakon brušenja (poravnavanja), vrši se rasecanje dilatacija dijamantskim bruslicama u širini od 3-4 mm i njihovo popunjavanje PU kitom.

Prosečne potrošnje materijala su :

Izolit EPOXY PRAJMER THICKSET – potrošnja iznosi cca 0,05kg/m’prosečene naprsline (oštećenja)
Izolit KIT E M ili L – potrošnja iznosi cca 0,23 kg/m’ za presek proštemane naprsline od 1 cm².