Impregnacija cementne košuljice

Q: Koji materijal mi je potreban za stabilizaciju cementne košuljlice pre lepljenja parketa?

A: Materijal potreban za prajmerisanje – impregnaciju košuljice za vaš objekat je Izolit IMPREGNIR. To je jednokomponentna tečnost, namenjena za negu i zaštitu betona, cementnih košuljica i industrijskih podova. Sprečava pojavu mikro-pukotina, povećava trajnost i fizičko-hemijsku otpornost betona.

Materijal je spreman za ugradnju, na podlogu se nanosi četkom (sadržaj u kanisteru je potrebno promućkati pre upotrebe). Podloga mora biti očišćenja čeličnom četkom, bez masnoća, spremna za penetraciju tečnosti. Poželjna temperatura okoline za ugradnju materijala je 10 do 25°C.

Nakon nanošenja Izolit IMPREGNIR-a na postojeću podlogu, potrebno je minimum dva dana da prođe da bi mogla da se radi neka dalja obrada – u Vašem slučaju lepljenje parketa. Materijal Izolit IMPREGNIR ne predstavlja prepreku za upotrebu bilo kojeg lepka za parket, naravno poštujuci uslov da vlažnost košuljice mora biti propisana za lepljenje parketa.

Potrošnja Izolit IMPREGNIRa je 0,15 – 0,20 kg/m2.