Sanacija otvorene terase iznad poslovnog prostora

Q: Posedujem poslovni prostor, iznad kojeg se nalazi otvorena terasa koja je nedavno počela da prokišnjava. Sanaciju sam hteo da izvedem sa vašim proizvodom, uz predhodno čišćenje od prašine postojeće bitumenske hidroizolacije (koja jos dobro prijanja).
Molim Vas za savet, za korektan način sanacije i koji od vaših materijala mi preporučujete?!

A: Sanacija je moguća sa upotrebom naših materijala. Preporučujemo visokoelastični dvokomponentni cement-polimerni premaz Izolit FLEX AQUASTOP. Premaz je izuzetno elastičan te stoga može da trpi visoke i niske temperature. Radi dodatnog ojačanja, samog hidroizolacionog premaza, preporučuje se „armiranje“ trevira platnom. Ukoliko postoji postojeća bitumenska izolacija, mora se proveriti i eventualno postojeća oštećenja sanirati (klobuci, trula mesta i sl.).Takođe, pre nanošenja Izolit FLEX AQUASTOP premaza kompletna površina se premazuje slojem bitulita. Materijal se priprema umešavanjem tečne i praškaste komponente, u težinskom odnosu 1 : 2,5, mešačem na bor masini, do potpune homogenizacije materijala. Premaz se nanosi četkom u dva sloja, sa vremenskim razmakom od 6-8 sati između premaza. Između slojeva, tj. u prvi premaz se utapa trevira platno radi armiranja premaza. Vodonepropustan je do pritiska vode 3 bar. Potrošnja materijala iznosi cca 2,5 kg/m2 za dva sloja. Nakon 72 sata od nanošenja poslednjeg premaza, može se hodati po njemu, kada je moguće i nastaviti sa radovima na sloju koji će hidroizolacioni premaz zaštititi od eventualnih mehaničkih oštećenja – to može biti sloj cementne košuljuce, keramičke pločice ili …