Sanacija otvorene terase

Q: Šta preporučujete za sanaciju oštećenja na otvorenoj terasi, i koji novi premaz kao hidroizolaciju mogu da koristim?!

 

A: Za hidroizolaciju terase preporučujemo dvokomponentni fleksibilni premaz Izolit FLEX AQUASTOP, premazivanjem u dva sloja. Navedeni premaz se nanosi na pripremljenu i navlaženu podlogu. Sva oštećenja se moraju prethodno pokrpiti polimeno modifikovanim cementnim malterom (spravlja se uz dodatak aditiva Izolit BETONPLAST). Izolit BETONPLAST se razređuje vodom u odnosu 1:3 (aditiv:voda) i sa dobijenim rastvorom spravlja cementni malter. Istim aditivom se može pojačati i građevinski lepak za gletovanje sitnih oštećenja.

Izolit FLEX AQUASTOP se nanosi premazivanjem u dva sloja. Materijal za ugradnju se priprema umešavanjem tečne i praškaste komponente premaza u odnosu 1:2,5 (tecnost : prah). Nanosi se na blago navlaženu podlogu, četkom. Umešana količina se ugrađuje u roku od 30 minuta.

Vremenski razmak između slojeva je 4-6 h.

Preko Izolit FLEX AQUASTOP-a nanosi se neka vrsta zaštite, jer ni jedan hidroizolacioni premaz ne trpi prevelika mehanička opterećenja. Možemo ugraditi pločice, cementnu košuljicu, mermer …

Prosečna potrošnja Izolit FLEX AQUASTOP materijala je 2,5 kg/m2 za dva premaza.

Prosečna potrošnja Izolit BETONPLAST materijala je 5-10% na masu cementa.