Saniranje betonske staze

Q: Betonska staza ispred lokala mi je potpuno uništena, jer se po njoj već nekoliko sezona baca so. Kako mogu da saniram ovaj problem, jer se beton dosta iskruni i potrošio.

A: Za sanaciju možemo da vam preporučimo izradu polimernih reparaturnih maltera kojim će se popuniti neravnine i obezbediti normalan izgled betonske staze. Prvo što mora da se uradi da se uklone svi trošni delovi i da se otpraše od zaostalih delova koji su se prethodno iskrunili. Kad se podloga pripremi premazuje se Izolit VEZA jednokomponentnim materijalom koji nam služi da obezbedi vezu između stare betonske staze i novog reparaturnog maltera, u zavisnotsti od oštećenja saniranje se vrši Izolit REPARATOR-om ADVANCE različite granulacije (R1,R2,R3). Materijal je dvokomponentan, prah i tečnost koji se umešavaju u tačno datom težinskom odnosu, umešavanje se vrši pomoću bor mašine na niskim obrtajima i tako dobijena gotova homogena masa se nanosi pomoću gletarica na prethodno isprajmerisanu podlogu. Ovako dobijena betonska staza će biti mnogo otpornija na dejstvo soli, ali ako se želi dugoročnija zaštita onda se preko ove betonske staze mora da se premaže neki od zaštitnih premaza (Izolit HIDROFOB CONCRETE).

Potrošnja materijala:
Izolit VEZA 0,200 kg/m2
Izolit REPARATOR R2 ADVANCE 1,8 kg/m2 za 1 mm debljine
Izolit HIDROFOB CONCRETE 0,1 kg/m2.