Sanacija pukotina na betonskoj utovarnoj rampi

Q: Preporučite mi neki materijal kojim mogu da saniram pukotine na utovarnoj rampi, koji ce moći da trpi veća opterećenja (paletni viljuškari, utovarna kolica…). Trenutno nismo u mogućnosti da radimo kompletnu sanaciju rampe, već samo najneophodnije saniranje?!

 

A: Za navedeni problem u prilici smo da Vam preporučimo materijal Izolit KIT E M, epoksidni kit za sanaciju pukotina na betonu – u pitanju je trokomponentni materijal na bazi epoksidnih smola, namenjen je za sanaciju površina koje su izložene velikim mehaničkim opterećenjima.

Pukotine je potrebno prethodno blago proširiti, brusilicom sa dijamantskom pločom, otprašiti i po potrebi odmastiti. Jako bitno za ceo postupak sanacije je da materijal mora biti ugrađivan na apsolutno suv beton (vlažnost betona ne sme biti veća od 4%). Materijal se pripremaumešavanjem tri dobijene komponente, laganim mešanjem – na niskom broju obrtaja ukoliko je u pitanju mešač koji se montira na bor masinu, vreme za rad sa umešanim materijalom je od 30-45 minuta, pri temperaturi podloge i okoline od 15-25 stepeni. Izolit KIT E M se u pripremljeni slic utiskuje špahtlama. Orijentaciona potrošnja materijala je oko 0,3 kg po metru dužnom pukotine.