Sanacija pukotina pre postavljanja epoxy poda

Q: Prilikom brušenja betonskog poda, kao priprema za ugradnju epoxy poda, pojavile su se pukotine – širine do 2 mm. Šta mi preporučujete kao materijal za sanaciju tih pukotina, kako bi mogao posle dan-dva da radim epoxy pod?!

 

A: Za trajnu sanaciju pukotina na Vašoj betonskoj ploči u prilici smo da Vam preporučimo materijal:

– Izolit KIT E M, epoksidni kit za sanaciju pukotina na betonu – u pitanju je trokomponentni materijal na bazi epoksidnih smola, namenjen je za sanaciju površina koje su izložene velikim mehaničkim opterećenjima.

Pukotine je potrebno prethodno blago proširiti, brusilicom sa dijamantskom pločom, otprašiti i po potrebi odmastiti. Jako bitno za ceo postupak sanacije je da materijal mora biti ugrađivan na apsolutno suv beton (vlažnost betona ne sme biti veća od 4%). Materijal se priprema umešavanjem tri dobijene komponente i vreme za rad sa umešanim materijalom je od 45-60 minuta, pri temperaturi podloge i okoline od 15-25 stepeni. Izolit KIT E M se u pripremljeni šlic utiskuje špahtlama. Orijentaciona potrošnja materijala je oko 0,3 kg po metru dužnom pukotine.