Materijal za “zalivanje” ankera

Q: Prilikom adaptacije stare kuće rešili smo da neke prostorije malo proširimo, samim tim noseće grede krovne konstrukcije su trebale da se produže. Konsultovali smo statičara, koji nam je rekao da to može da se odradi dodavanjem novih ankera kao veze između stare i nove grede, i izlivanja novih delova greda. Za masu za zalivanje ankera uputio nas je na vas….?!!!

 

A: Preporuka Vašeg statičara je tačna, naime i staroj gredi se buše rupe u koje se ubacuju delovi nove armature – tzv. ankeri, raspored i dubinu bušenja rupa će Vam reći statičar. U tako formiranje rupe naliva se ankerit masa – Izolit ANKERIT TX M, s obzirom sa su u pitanju horizontalne rupe, preporuka je da se koristi tiksotropni – gusći materijal. U pitanju je trokomponentna epoksidna ankerit masa veoma velike athezije i čvrstoća koja može obezbediti dovoljan stepen prijanjanja naknadno ubačene armature u betonski element. Uslov je da izbušena rupa bude suva i što čistija. Prečnik izbušene rupe treba biti za 3-4 mm veća od prečnika armature (npr. ukoliko koristite armaturu prečnika 12 mm, buši se rupa prečnika 16 mm). Materijal se dobija sjedinjavanjem dobijenih komponenti, u naznačenom odnosu, laganim mešanjem do potpune homogenizacije materijala.

Nakon nalivanja ankerit mase, armatura se mora postaviti u roku od 10 minuta. Postavljene ankere je neophodno povezati sa armaturom u novoj betonskoj gredi. Nakon 24h može se nastaviti sa daljim radovima na ugradnji betona.

Potrosnja materijala je Izolit ANKERIT TX M – cca 1,70 kg/dm3.