Sanacija terase, preko postojeće hidroizolacije

Q: Molim da mi preporučite odgovarajuće hidroizolacione materijale na bazi cementa, za sanaciju terase sada pokrivene dotrajalim kondorom (120m2). Najveći problem je postojeća zaprljanost cementne košuljice od bitulita i bitumena koja je ušla u materijal. Preko terase bi naknadno postavio keramičke pločice.

A: Sanacija je moguća upotrebom naših materijala. Preporučujemo visokoelastični dvokomponentni cement-polimerni premaz Izolit POLYCOAT ELASTIC. Premaz je izuzetno elastičan te stoga može da trpi visoke i niske temperature, karakteriše ga istegljivost i do 25%. Radi dodatnog ojačanja, samog hidroizolacionog premaza, preporučuje se „armiranje“ trevira platnom. Ukoliko postoji postojeća bitumenska izolacija, mora da se proveri i eventualno postojeća oštećenja da se saniraju (klobuci, trula mesta i sl.). Takođe, pre nanošenja Izolit POLYCOAT ELASTIC premaza kompletna površina se premazuje slojem bitulita. Materijal se priprema umešavanjem tečne i praškaste komponente, u težinskom odnosu 1 : 1,5 (tečnost : prah), mešačem na bor mašini, do potpune homogenizacije materijala. Premaz se nanosi četkom u dva sloja, sa vremenskim razmakom od 6-8 sati između premaza. Između slojeva, tj. u prvi premaz se utapa trevira platno radi armiranja premaza. Vodonepropustan je do pritiska vode 4 bar. Potrošnja materijala iznosi cca 3,0– 3,2kg/m2 za dva sloja.

Nakon 72 sata od nanošenja poslednjeg premaza, može da se hoda po njemu, ukoliko se ta terasa intezivno koristi, naročito u letnjem periodu – poželjno je da se preko odradi neki sloj koji ce štititi hidroizolacioni premaz (keramičke pločice, košuljica…).