Sanacije stare terase sa obradom spoja terase i zida objekta

Q: Čime mogu da premažem tersasu sa keramičkim pločicama da ne curi? Terasa je stara oko 30 godina i ima pločice 5×5 cm. Kod komšije se vidi da je vlažno u delu gde je sastav.

A: Pre ugradnje hidroizolacije, morate da proverite da li pločice šoboću (da li su odlepljene od podloge). Takve pločice se moraju ukloniti i ponovo zalepiti. Ukoliko su odlepljene preko veće površine terase, moraju se kompletno ukloniti, a košuljica ispod se mora poravnati cementnim malterom sa dodatkom aditiva Izolit BETONPLAST za izradu polimerno modifikovanih betona i košuljica.
Neposredno pre ugradnje hidroizolacije podloga se premazuje prajmerom – Izolit PRAJMER GP u jednom sloju. Nakon sušenja prajmera, nanosi se hidroizolacija.
Za hidroizolaciju terase preporučujemo dvokomponentni elastični premaz – Izolit FLEX AQUASTOP. Premaz se nanosi u dva sloja. Na prvi sloj, dok je svež, utapa se trevira platno za posebno ojačanje hidroizolacije, a nakon sušenja premaza nanosi se drugi sloj.
Posebno treba obratiti pažnju na holker-spojeve poda i zida. Ukolio postoje naprsline i pukotine na tim mestima, na spoju se zalepi bitumenska samolepljiva traka pre ugradnje hidroizolacije. Takođe, pre ugradnje hidroizolacije, neophodno je da se podloga dobro očisti i opere.
Na urađenu hidroizolaciju lepi se keramika ili radi neka druga zaštita (cementna košuljica, behaton ploče i sl). Prilikom ugradnje završnog sloja posebnu pažnju obratiti da se hidroizolacija tom prilikom ne ošteti.
Potrošnje materijala:
– Izolit PRAJMER GP 0,25 kg/m²
– Izolit FLEX AQUASTOP 2,5 kg/m².