Sanacija spoja stare i nove betonske ploče hidroizolacionim premazom

Q: Zanima me koji proizvod bi mi preporučili za izolaciju pune ploče, jer mi na sastavima između dve ploče stare i nove curi, unapred hvala.

A: Za hidroizolaciju betonske ploče preporučujemo upotrebu Izolit FLEX AQUASTOP premaza. U pitanju je dvokomponentni visoko elastični premaz – prah i tečnost koji se umešavaju u datom odnosu. Nanosi u dva sloja na betonsku površinu. Nakon nanetog prvog sloja, poželjno je utisnuti trevira platno. Nakon sušenja prvog sloja (posle 8-10 h) nanosi se drugi sloj. Ugrađenu hidroizolaciju je potrebno zaštititi od kiše naredna 48h.

Trevira platno se preporučuju da premaz dobije na trajnost (usled izloženosti na habanje) i debljini i samim tim da bude dugotrajniji.

Izolit FLEX AQUASTOP hidroizolacioni premaz poseduje odličnu atheziju za keramičke pločice, blago je hrapav, pa se može na njega ponovo lepiti drugi sloj keramike ili ugraditi košuljica. Rad sa materijalom je moguć na temperaturama podloge i okoline od 10-250C. Posle ovako urađene hidroizolacije može da se po želji lepe pločice, gips, malteriše …

Potrošnje materijala za dva premaza:
Premaz u dva sloja – 2,5 kg/m²
Premaz u dva sloja sa upotrebom trevira platna – 2,8 – 3,0 kg/m²

Za rešenje problema sa spojem stare i nove betonske ploče možemo da Vam preporučimo poliuretanski kit, jednokomponentni trajnoelasticni kit. Otporan je na temperaturne promene, vodonepropustan i odlikuje se jednostavnom primenom. Koristi se za sanaciju dilatacionih pukotina (spojevi starih i novih betona), kao i za spojeve raznorodnih materijala.

Podloga na koju se nanosi mora biti čista, čvrsta i odmašćena i poptuno suva. Poliuretanski kit se istiskuje pištoljem, utisne u prethodno pripremljen kanali i obradi špahtlom. Trajanje vezivanja materijala je do 24 h.Potrošnja materijala je cca 0,3 kg po dužnom metru za kanal poprečnog preseka 1 x 1 cm. Rad sa materijalom je moguć na temperaturama podloge i okoline od 10-25°C.