Saniranje pukotina u magacinu

Q: U magacinskom prostoru pojavile su se pukotine u betonu koje se šire. Hteo bih da ih ekspresno saniram, jer ne mogu da potpuno prekidam korišćenje magacina. Potreban mi je neki izdržljiv materijal, jer tu prolaze viljuškari i kolica.

A: Za sanaciju ćemo koristiti Izolit KIT E M, epoksidni kit za sanaciju pukotina na betonu. To je trokomponentni materijal na bazi epoksidnih smola, namenjen je za sanaciju površina koje su izložene velikim mehaničkim opterećenjima. Ugrađuje se kao i drugi epoxy materijali na potupno suvu površinu. Pogloga mora biti čista, odmašćena, bez nevezanih delova. Prvo nanosimo sloj umešanog dvokomponentnog epoxy prajmera Izolit EPOXY ART PRAJMER da bi obezbedili bolje prijanjanje kita za podlogu. Potrošnja prajmera je 0,15 kg/m2. Zatim umešavamo tri dobijene komponente Izolit KIT E kita mešačem na niskom broju obrtaja do homogenizacije mase i špahtlama utiskujemo u prošlicovani kanal. Umešani materijal moramo ugraditi u roku od 30-45 minuta, pri temperaturi podloge i okoline od 15-25 stepeni. Potrošnja materijala je oko 0,3 kg po metru dužnom pukotine.