Bazeni na otvorenom

Q: Želeo bih da napavim bazen u dvorištu, koje materijale mi predlažete.

 

Ovo je rešenje ako se pravi nov bazen

A: Beton za bazen bi trebalo da se radi sa Izolit 3 AQUABOUND SP materijalom, da bi se istovremeno dobio i hidroizolacioni beton i bolja obradljivost tokom same ugradnje i da kao -finalni ima glađu strukturu. Izolit 3 AQUABOUND SP se dodaje 1,5 % na količinu cementa. Veoma važno za korišćenje materijala je dase pripremi u nekom buretu rastvoren u vodi, a ne da se dodaje u “čaši jogurta” na pojedinačnu mešalicu, iz jednostavnog razloga da bi mogao lepo da se rastvori u vodi, da ne bi došlo do toga da se u nekom delu betona ne nađe Izolit 3 AQUABOUND SP. Najbolje je da se pripremi rastvor Izolit 3 AQUABOUNDa SP i vode u buretu u odnosu 120 kg (litara) vode i 5 kg Izolit 3 AQUABOUND-a SP.

Na spoju poda i zida ćemo napraviti mali holker 1×1 cm od fleksibilnog kita Izolit KIT FIBER-a. Tečnost i prah pomešamo u datom odnosu i špahtlom pravimo holker. Ukoliko spoj ima prodore vode, holker ćemo raditi materijalom Izolit PENETRAT HOLFIX.

Preko ovako dobijenog betona uradićemo hidroizolacioni premaz Izolit PENETRAT. Materijal je u prahu, razređuje se vodom u odnosu 1:3. Vrši se homogenizacija, kada se smesa homogenizuje, vrši se premazivanje četkom. Nanosi se isključivo na prethodno navlaženu površinu. Kada se materijal nanese mora da se vrši vlaženje da ne bi došlo do pregorevanja (ovo može da se postigne prskalicama). Materijal penetrira u podlogu. Nakon 12 sati nanosimo drugi premaz i posle 12 sati treći.

Ovim postupkom smo rešili problem hidroizolacije, zatim nanosimo Izolit CONCRETE ART PRAJMER i Izolit CONCRETE ART COLOR, kao završni premaz. Izolit CONCRETE ART se nanosi na podlogu koja ima vlažnost od 4-6%. Ovo je veoma bitno, jer ako se beton nije dobro osušio može doći do podizanja i odlepljivanja Izolit CONCRETE ART-a od podloge. Izolit CONCRETE ART se nanosi valjcima u dva sloja na predhodno nanet prajmer. Razmaci između slojeva treba da budu takvi da se moze gaziti po podlozi, a da se ne lepi za obuću. Naneti Izolit CONCRETE ART je UV stabilan materijal.

 

Ovo rešenje je ako se radi sanacija postojeceg stanja

A: Mora se isprazniti postojeći bazen i osušiti zidovi i pod. Zatim videti da li postoje mesta na kome je beton ili stara hidroizolacija oštećena. Sve delove hidroizolacije koji nisu dobro vezani za podlogu ili ispucali treba da uklonimo pre nanošenja nove hidroizolacije. Kada se sve očisti i izravna Izolit REPARATOR ADVANCEom ili cementnim malterom, na spoju poda i zida ćemo napraviti mali holker 1×1 cm od fleksibilnog kita Izolit KIT FIBER-a. Tečnost i prah pomešamo u datom odnosu i špahtlom pravimo holker. Ukoliko spoj ima prodore vode, holker ćemo raditi materijalom Izolit PENETRAT HOLFIX. Zatim nanosimo sloj Izolit PENETRAT POLYPRAJMER-a. Prah se umešava sa vodom u odnosu 1:2. U kantu sipamo vodu, zatim dodajemo Izolit PENETRAT POLYPRAJMER, vrši se homogenizacija, kada se smesa homogenizuje, vrši se premazivanje četkom. Kada se materijal nanese mora da se vrši vlaženje da ne bi došlo do pregorevanja (ovo može da se postigne prskalicama). Na ovako spremljenu podlogu nanosimo Izolit POLYCOAT ELASTIC kao hidroizolaciju. Posle nanošenja hidroizolacije se u zavisnosti od objekta ili mogućnosti vrši zaštita hidroizolacije tako što se malteriše ili ako to nije moguće zbog debljine mogu da se nanose Izolit STYROBOND ELASTIC ili neki od naših reparatora ili Izolit CONCRETE FIX. Zatim se preko, kao u predhodnom slučaju kada se radi nov bazem, nanosi Izolit CONCRETE ART.

Potrošnja materijala:

Izolit EPOXY ART Color – 0,20 – 0,25 kg/m2 za dva premaza,

Izolit CONCRETE ART Prajmer – 0,15 – 0,20 kg/m2

Izolit STYROBOND ELASTIC – 1,8 kg/m2 za d=1 mm

Izolit 3 AQUABOUND SP 5 kg/m3 betona

Izolit POLYCOAT ELASTIC – 2,5-3,5 kg/m2

Izolit KIT FIBER – cca 0,3 kg/m dužnom za kanal debljine 1×1 cm.