Vlaga na podu u podrumu

Q: Može li se preko postojećih pločica u podrumskoj prostoriji izvršiti premaz sa izolacionim sredstvima, jer se pojavila podzemna voda iz poda od armiranog betona, mada je i on napukao. Molim vas kojim sredstvom to sprečiti?!

A: Nažalost jedino pravo rešenje bi bilo da se te postojeće pločice skinu, a pošto je utvrđeno da u betonskoj podlozi postoje površinske pukotine i naprsline koje propuštaju vodu, za sanaciju mozemo preporučiti dvokomponentni polimerni mikroarmirani kit Izolit KIT FIBER. Materijal se dobija mešanjem praškaste i tečne komponente, u naznačenom odnosu. Nanosi se na prethodno očišćenu i navlaženu površinu. Pukotine se proširuju do dubine 1 cm i širine 1 cm, taj postupak je najbolje odraditi brusilicom sa dijamantskom pločom i nakon toga se šlicevi odpraše i blago navlaže, zatim se popunjavaju kitom.
Pre popunjavanja kitom, pukotine se premazuju Izolit PRAJMER GP prajmerom radi poboljšanja athezije (prijanjanja).
Potrošnje materijala:
Izolit KIT FIBER – cca 0,30 kg po metru dužnom, za šlic 1×1 cm, u obliku slova V
Izolit PRAJMER GP – cca 0,05 kg po metru dužnom

Nakon popunjavanja pukotina, preporučujemo Vam materijal Izolit PENETRAT, hidroizolacioni premaz koji je u prahu, meša se sa vodom i nanosi na podlogu u tri sloja. Treba obratiti posebno pažnju na spojeve podnih i zidnih površina – ta mesta se zaštićuju upotrebom materijala Izolit PENETRAT HOLFIX, a za mesta gde bi se eventualno pojavio prodor podzemnih voda koristili bi materijal Izolit 4.
Ukoliko su podrumski zidovi zidani od opekarskih proizvoda ili betonskih blokova hidroizolacioni premaz se nanosi preko njih, jedino ih je potrebno prethodno izdersovati cementnim malterom ili građevinskim lepkom i tek onda raditi premaz. Hidroizolacioni premaz bi radili do visine do koje je podrum ukopan i nekih 30-40 cm iznad kote terena.
Potrošnje materijala :
Izolit PENETRAT HOLFIX – 1,5 kg po metru dužnom, za šlic 3×3 cm
Izolit PENETRAT – 3 kg/m² za premaz u tri sloja.